معرفی پرسنل

 • بی بی عصمت پناه

  بی بی عصمت پناه

  پنجم ابتدایی خدمات
 • طیبه مردای

  طیبه مردای

  تخصصی تاکتیک دبیر و مسئول بسیج
 • محبوبه صداقت

  محبوبه صداقت

  لیسانس اموزش ابتدایی مربی بهداشت
 • شکوفه دهگانی

  شکوفه دهگانی

  کاردانی حسابداری حرفه ایی معاون فناوری
 • نرگس عسکری

  نرگس عسکری

  فوق لیسانس مدیریت سیستم های اطلاعاتی معاون پرورشی
 • لیلا امینی

  لیلا امینی

  لیسانس زبان انگلیسی معاون اجرایی
 • فاطمه ذوالفقاری

  فاطمه ذوالفقاری

  لیسانس مدیریت اموزش ابتدایی معاون مالی
 • فاطمه مصطفی زاده

  فاطمه مصطفی زاده

  لبسانس دینی و ادبی معاون اموزشی اجرایی
 • طاهره الوندی

  طاهره الوندی

  لبسانس ادبیات فارسی مدیر