فعالیت های مشاوره ای

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۸
  • انتخاب همیاران مشاور
  • جلسات هدایت تحصیلی
  • جلسات آموزش خانواده
  • طرح توانمند سازی اولیا ، کارکنان و دانش آموزان
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20