شورای دانش آموزی

آلبوم تصاویر سال ۱۳۹۸
  • انتخابات شورای دانش آموزی
  • رای گیری شورای دانش آموزی
  • شمارش آرا
  • اعلام نتایج
  • جلسات شورای دانش آموزی
  • فعالیت ها و جشن ها ی برگزار شده توسط شورای دانش آموزی
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20