چند نکته در زمان برگزاری امتحانات

در روز چهارشنبه مورخه 29 اردیبهشت سال 1400 مطالب مورد نیاز دانش آموزان با توجه به آغاز امتحانات پایان ترم دانش آموزان در کانال دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) _دوره اول توسط مربی بهداشت آموزشگاه خانم صداقت گذاشته شد. این مطالب که بیشتر با توجه به شرایط موجودکرونا وآماده سازی جسم و روان دانش آموزان میباشدشامل نکاتی مرتبط با زمان بهتر مطالعه جهت بهبود فرآیند یادگیری، استراحت به موقع، خوردن صبحانه، ورزش کردن، تغذیه صحیح واجتناب از مصرف فست وفودهاو….​ می باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20