شروع امتحانات نوبت دوم ( پایه نهم حضوری )

از روز چهارشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ امتحانات پایانی نوبت دوم آموزشگاه آغاز شد این امتحانات به صورت حضوری برای دانش آموزان پایه نهم با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی رعایت فاصله بین دانش آموزان در حوزه امتحانی و به صورت غیر حضوری برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در نرم‌افزار شاد و سامانه سروش برگزار گردید امتحانات در همه پایه ها راس ساعت ده شروع شد برگزاری امتحانات بر عهده معاون آموزشی آموزشگاه سرکار خانم مصطفی زاده و معاون اجرایی آموزشگاه سرکار خانم امینی می باشد مراقبین کلاس ها از قبل مشخص شده و به دبیران اعلام گردیده است .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20