تشکیل گروه سفیران سلامت

در روز دوشنبه مورخه ی 8 آذر سال 1399 گروه سفیران سلامت دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) _دوره اول شهرستان تربت حیدریه توسط مربی بهداشت سرکار خانم صداقت تشکیل شد و17نفر از سفیران سلامت در این گروه عضو شدند. درابتدا پس از خوش امد گویی نحوه شرکت درمسابفات بهداشتی از جمله جشنواره سفیران سلامت ومصرف منطقی انتی بیوتیک ها در این گروه گذاشته شدو خواسته شد تا در این مسابقات شرکت کنند و از مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم الوندی امتیاز بگیرند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20