بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان تربت حیدریه از آموزشگاه

در روز دوشنبه مورخه 27 اردیبهشت سال 1400 در طی بازدیدی که تیم شبکه ی بهداشت ودرمان شهرستان تربت حیدریه از ساختمان جدید دبیرستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) _دوره اول شهرستان تربت حیدریه داشتند کلیه امکانات وفضای آموزشی آموزشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت در این بازدیدکه قبل از آغاز امتحانات پایانی دانش اموزان پایه نهم بود نکات لازم توسط ارزیابان از جمله تجهیز بهتر اتاق بهداشت به مربی بهداشت آموزشگاه سرکار خانم صداقت و مدیریت آموزشگاه سرکار خانم الوندی گفته شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20